uni old

 

ФС на ФСФ обявява традиционния си конкурс за литературоведска книга и за дебютна книга в областта на литературознанието. В конкурса могат да участват книги, издадени в последните две години.

 

Срок за представяне на книгите в Деканата – 29 май 2015 г.

 

Във връзка с обявения конкурс за най-добра литературоведска книга, издадена през последните две години и за най-добра дебютна книга в областта на литературознанието, ФС на ФСФ гласува следната комисия:

 

Председател:

Доц. д-р Бойко Пенчев

Членове:

Проф. д-р Адриана Дамянова

Доц. д-р Ирен Александрова

Гл.ас. д-р Славея Димитрова

Доц. д-р Ангелина Вачева