aula vitrage

 

12 май, вторник
14:00 ч., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет „Адам Мицкевич”

 

Лекция на д-р Александра Банот на тема „Feministyczna krytyka literacka w Polsce – wybranie zagadnienia.

 

Д-р Александра Банот работи в Техническо-хуманитарната академия в Биелско-Бяла. Преподава психология, води специализирани курсове върху проблемите на феминистката литературна критика и джендър изследванията. Научните ѝ интереси са свързани с прозата на жените-писателки от втората половина на ХIХ и началото на ХХ в. (Елиза Ожешкова, Зофия Налковска, Мария Кунцевичова), психологията на пола (половите стереотипи) и феминистичния дискурс в Полша и по света. Автор е на монографията Прозорец с гледка към градината. Любовните фанатазмати в прозата на Елиза Ожещкова (2011).

 

Д-р Александра Банот гостува на Катедрата по славянски литератури (Факултет по славянски филологии) във връзка с програмата за научен обмен SEMP (Erasmus+).