erasmus-plus

 

 

През идната седмица гост на Факултета по славянски филологии ще бъде д-р Владимир Поломац от Университета в Крагуевац, който ще изнесе две лекции:

 

 11 май, понеделник, 12 – 14 ч., каб. 109: Историја српског књижевног језика – проблеми периодизације и назива језика

 

 14 май, четвъртък, 10 – 12 ч., каб. 109: Српски књижевни језик од Вука до данас