poster

 

 

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”
Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:” и
Клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“


ви канят на:


Златното сечение: математически факти и художествени митове


Публична лекция на Владимир Сотиров
/Събитието се реализира в рамките на Платформа „Наука и Изкуство”/

 
27 май 2015 год., сряда, 19.00 часа
Нова конферентна зала, Северно крило, Ректорат на СУ


На предстоящата сбирка Владимир Сотиров ще изнесе лекция на тема „Златното сечение: математически факти и художествени митове“. Той ще се проследи историята и проявите на пропорцията, наречена „Златно сечение“. В нейното начало са пентаграмите на Питагор и „Елементи“ на Евклид. Заедно с правилния петоъгълник Златното сечение се появява в две от правилните (Платонови) тела – додекаедъра и икосаедъра, а оттам и в някои полуправилни (Архимедови). Така ще го съзрем във футболната топка, в новооткритата алотропна форма на въглерода (фулерен) и в куполите на Бъкминстър Фулър. Неочаквано пропорцията на Златното сечение се появява в задачата на Фибоначи за популацията на зайците, а по-нататък в определен тип логаритмични спирали. Това са спиралите, които наблюдаваме върху охлюви, слънчогледови пити и галактики. Ще се разгледа и присъствието на Златното сечение в естетическите учения и в творчеството на Дюрер и Леонардо. Някои откриват това присъствие още в праисторическо време, по-нататък в Хеопсовата пирамида и Партенона на Фидий, в космологията на Кеплер, в пропорциите на човешкото тяло и в съвременната архитектура. Къде свършват фактите за Златното сечение и започват легендите за него? Кое е истинско злато, кое е позлата и кое – бронзова боичка?


Фондация за изследвания в областта на науката и изкуството “Rе:”, съвместно със СУ „Св. Климент Охридски“, Национална художествена академия, Национален Център за Суперкомпютърни приложения и ЦЕРН, работят върху създаването на платформа „Наука и Изкуство” в България. Целта е изграждане на методология, обединяваща изследванията, провеждани на атомно и молекулярно ниво, в симбиоза с неврология, психология, музикално, танцово, театрално и визуално изкуство. Заедно по този проект работят учени (физици, химици, биолози, медици и др.) и хора на изкуството (артисти, балетисти, композитори, художници). Идеята е да се изработи единна платформа, която по атрактивен начин, чрез включване на сетивни възприятия и активно участие на зрителите в познавателния процес, да породи интерес към съвременните наука, технологии и изкуство.
В рамките на тази обща програма през ноември 2014 г. беше основан клуб за наука и изкуство „ЗаЕдно“. Основна задача на този клуб е да организира лекции, семинари и дискусии, на които хората на науката и изкуството да се срещат, за да се научат да говорят заедно, да се опознават и обединяват около една кауза. Целта е да се направят първите стъпки по пътя на обединението на науката и изкуството в едно цяло, такива, каквито винаги са били.


Владимир Сотиров е доцент по математическа логика, преподавател във Факултета по математика и информатика, Философски факултет и Факултета по класически и нови филологии в Софийския университет. Научните му интереси и изследвания са в областта на математическата логика (логика на времето, модални логики и пр.), теория на игрите (конфликти и тяхното рационални разрешаване), изборни системи, история и философия на науката, популяризация на математиката и др.

 

Re: naissance/ Изкуство и Наука в България

https://www.facebook.com/pages/Re-naissance-Изкуство-и-Наука-в-България/589729344485944