ug-arts-students6

 

 

На 1 септември от 14 ч. в Зала 2 на Ректората ще бъдат представени магистърските програми на ФСлФ и процедурата за прием.

 

Магистърски програми за филолози

Магистърски програми за неспециалисти