logo fin1

 

 

Покана за участие в Семинар за хуманитаристи

30 август – 30 септември

 

Академичната година приближава с все още лятно, но забележимо темпо и вече

е време за поканата на Семинара за хуманитаристи към докторантите и

магистрантите от хуманитарните и социални науки. Семинарът е отворена среда

за хуманитаристика, в която млади и начинаещи учени участват с представяне

на (част от) работата си по своите текст/ове и изследователски търсения.

 

Изпратете ни тема и кратко описание на това, което искате да представите на

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Не се колебайте и ако

имате въпроси или коментари около протичането на събитията ни. Обикновено

се състоят от експозе и свободна дискусия/разговор с публиката, но винаги

бихме обсъдили идеи за нови формати. Подробна информация за поканата,

семинарните форми, архив на събитията от предните три семестъра, анотации,

видео записи от лекционния цикъл "Повторение и митологии" - тук:

http://huseminar.wordpress.com/

 

(Ако не сте магистранти или докторанти, следете профила и сайта ни, за да

се включите в дискусиите по темите, които ви интересуват :) )

 

Семинар за хуманитаристи ще се случва всяка седмица във фиксиран ден и час, който предстои да се уточни около началото на идния семестър.