su-22

 

 

 

На 27 октомври, вторник, от 17.00 ч. във Филологическата библиотека ще се проведе

среща с кандидата за ректор на СУ проф. дфн Анастас Герджиков.

 

Проф.  А. Герджиков ще има среща с академичната общност и на 28 октомври, сряда, от 17 ч. в Аулата на СУ.