pokana sbornik

 

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

ИЗДАТЕЛСТВО НА БАН „ПРОФ. МАРИН ДРИНОВ“

 

представят

 

СИМЕОНОВ СБОРНИК

(по Светославовия препис от 1073 г.)

 

 

На 14 декември 2015 г., понеделник, от 17:00 ч. в АУЛАТА на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

 

КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ НАУЧЕН ЦЕНТЪР

http://kmnc.bg/