seminar povtorenie

 

 

Семинар за хуманитаристи
и Културният център на СУ „Св. Климент Охридски”


Ви канят на:


„Повторение и лирически модел“
 Панел Филология

част от лекционно-семинарния цикъл „Повторение и модели: трансформации“

Лектори: доц. д-р Миряна Янакиева и доц. д-р Дарин Тенев


16 януари, събота, 14:00 часа
Нова конферентна зала, Ректорат на СУ

 


През зимния семестър на академичната 2015–2016 година Семинарът за хуманитаристи организира дискусионен цикъл „Повторение и модели: трансформации“ като продължение и разгръщане на лекционната поредица „Повторение и митологии“.


На 16 януари Семинарът ще се фокусира върху проблематиката на модела в областта на литературната теория.
В първата част доц. д-р Миряна Янакиева (ИЛ, БАН) ще говори за повторението в лирическата творба, при което повтореното никога не връща към същото, а винаги е вече нещо друго, изместено от себе си. След това доц. д-р Дарин Тенев (ФСлФ, СУ) ще представи концепцията си за литературнотеоретичен модел въз основа на стихотворни и лирически творби. Общата изследователската перспектива ще бъде насочена към въпроса за приложимостта на понятията за повторение и модел във филологията и ще разглежда отношението между модел и жанр, модел и художествена цялост, модел и стихова организация, повторение и звукова структура.


Втората част на панела ще протече като дискусия с участието на Семинара за хуманитаристи и публиката. В тази по-неформална част ще се опитаме да изработим теоретични модели за определени лирически произведения.
Цикълът открити семинари „Повторение и модели: трансформации“ цели да постави на фокус различни проблемни полета, разклонявайки общата тема в три научни направления. Разглеждането им ще се осъществи в рамките на три отворени семинара, които да работят в по-тесните рамки на филологията, културологията и социологията, като ще търсим по-скоро пресичане на тези дисциплинарни полета, отколкото строго удържане на границите им.


Семинар за хуманитаристи е свободна дискусионна среда за докторанти и магистранти хуманитаристи, отворена за всички със сходни интереси. От април 2014 г. участниците в него се събират ежеседмично (понеделник, 18:15 ч., ауд. 149, Централна сграда, Ректорат), за да представят и обсъждат работата си в неформална обстановка и в по-разширен хуманитарен контекст.

 

Повече за дейността на Семинара на адрес:https://huseminar.wordpress.com/

 

Програма:


14:00–15:30 Лекции
„Повторението невъзможно?“ – доц. д-р Миряна Янакиева
„Повторение и модел в лириката“ – доц. д-р Дарин Тенев


15:30–16:00 Кафе пауза


16:00–18:00 Дискусионен модул:
модератор – Катерина Кокинова
дискутанти от Семинар за хуманитаристи