erasmus new

 

Важно!!!

 

За желаещите да кандидатстват по програма „Еразъм+“

 

Общата информационна среща за студентите и докторантите, които тази година ще кандидатстват по „Еразъм+“, ще се състои на 2 март (сряда) от 14 до 16 часа в Аулата на Софийския университет.

 

 

КОНКУРС ЗА СЕЛЕКЦИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+” - Факултет по славянски филологии (документи, критерии, списък с университети)