su new

 

През последните две седмици на месец май 2016 г. гост на Факултета по славянски филологии ще бъде д-р Ана Васунг от Университета в Загреб, която ще изнесе шест лекции, както следва:

 

  • 17 май (вторник) от 8:30 до 10:00 часа в 109 каб. – Prijevod u kontekstu bugarsko-hrvatskih kulturnih kontakata;
  • 18 май (сряда) от 10:30 до 12:00 часа в 109 каб. – Vremenski leksicki koncepti u hrvatskom jeziku;
  • 18 май (сряда) от 12:30 до 14:00 в 109 каб. – Prostorni leksicki koncepti u hrvatskom jeziku;
  • 19 май (четвъртък) от 8:30 до 10:00 в 109 каб.– Prevođenje elemenata kulture;
  • 20 май (петък) от 14:30 до 16:00 часа в 109 каб.– Izrazavanje kolicine ustaljenim svezama rijeci (na primjerima iz bugarskog i hrvatskog jezika);
  • 20 май (петък) от 16:30 до 18:00 часа в 109 каб. – Tvorbeni postupci u hrvatskom razgovornom jeziku