plakat sesijaСофийски университет „Св. Климент Охридски“

Катедра по германистика и скандинавистика

 

Съюз на германистите в България

Юбилейна научна сесия

в чест на проф. дфн Емилия Стайчева

 

на тема

”Присъствие на немскоезичната литература

в българския културен контекст“

 

(1.12.2016 г. – зала 2, Ректорат)

 

 

 

ПРОГРАМА

 

9.00 – 9.45 Откриване

 

9.45 – 10.45    Модератор: Ана Димова

Николай Чернокожев (СУ): Карл Дитерих и сенките на Балканите

Николина Бурнева (ВТУ): "Насън и наяве" – за Емилиян Станев в контекста на немската драматургия

Младен Влашки (ПУ): Кафка в Наказателната колoния. Рецепция на творчеството му в НРБ до началото на осемдесетте  години на ХХ век

10.45 – 11.15 Дискусия

11.15 – 11.30  Кафе-пауза

 

11.30 – 12.30

Богдан Мирчев (СУ):За някои културни практики от началото на XX-ти век в България, взаимствани от Германия, Австрия и Швейцария

Борис Парашкевов (СУ): Аугусте Лехнер и младостта на Зигфрид

Мария Ендрева (СУ): Das mittelalterliche Bulgarien: Eine komparative Untersuchung der deutschen und der bulgarischen Historiographie im 19. Jahrhundert

12.30 – 13.00 Дискусия

13.00 – 14.00    Обедна почивка

 

14.00 – 15.00  Модератор: Николина Бурнева

Майа Разбойникова-Фратева (СУ): Literatur und Gedächtnis. Ilija Trojanows Roman "Macht und Widerstand" und Angel Igovs "Die Sanften"

Снежана Бойчева (ШУ): Intramediale Bezüge in der Darstellung der sozialistischen Vergangenheit Bulgariens im Roman von Ilija Trojanow "Macht und Widerstand"  

Иван Попов (СУ):Reiseliteratur im technologischen Zeitalter. Ilija Trojanows Aufbruch ins Persönliche

15.00 – 15.30 Дискусия

15.30 – 16.00  Кафе-пауза

 

16.00 – 17.00

Ана Димова (ШУ):Едно стихотворение на Николай Кънчев и два превода на немски език

Ренета Килева (СУ):За преводната рецепция на Бертолт Брехт в България

Даниела Кирова (ШУ):Хедвиг Куртс-Малер – непозната, но превеждана

17.00 – 17.30 Дискусия

17.30 – 18.00 Презентация на студенти от специалност „Немска филология“ на СУ „Св. Климент Охридски“, участници в проект „’Немски поети‘ – преводи и контексти“