Премиера на брой 13 на сп. „Пирон“ / 100 години от „Преображението“ на Франц Кафка

 

piron13

 

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски“

ви кани на

 

Премиера на брой 13 на сп. „Пирон“

100 ГОДИНИ ОТ „ПРЕОБРАЖЕНИЕТО“ НА ФРАНЦ КАФКА

 

30 ноември, 19:00 часа / Театрална зала на СУ

(вход откъм бул. „Цар Освободител)

 

Настоящият брой на сп. „Пирон“ неслучайно носи номер 13. Той е посветен на „Преображението“ на хората в хлебарки, започнало преди 100 години и в определен смисъл продължаващо и сега. Предлагаме на читателите класически тълкувания на великата новела на Кафка, съвременни български и американски прочити, биополитическа перспектива към кафкианските чудовища, както и разговор върху визуалните метаморфози, които извират от тази творба и раждат нови и нови невъзможни образи.

 

Главен редактор и водещ броя: Александър Кьосев

Отговорен редактор: Моника Вакарелова

Преводачи: Ангел Игов, Богдана Паскалева, Еньо Стоянов, Младен Влашки, Филип Стоилов

Коректор: Василка Шишкова

Изображение на корицата: Чавдар Гюзелев

Дизайн на корицата: Виктор Мухтаров

Сътрудник Културен център: Румяна Каишева

Техническа поддръжка: Павел Колев

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЯ:

 

Въведение: Александър Кьосев

 

Част I. Из световната рецепция на Кафка и „Преображението“

Валтер Бенямин – „Франц Кафка. По случай десетата годишнина от смъртта му“

Валтер Зокел – „Преображението“ на Кафка: бунт и наказание“

Морис Бланшо – „Прочитът на Кафка“

Стенли Корнголд – „Структурата на „Преображението“

Алън Тиър – „Как да разбираме Франц Кафка“ (откъс).

 

Част II. Съвременни български прочити на „Преображението“

Младен Влашки – „Дългият път на Кафка към България. Наблюдение върху контекстите“

Клео Протохристова – „Музикалният екстаз на Грегор Замза и „съвършената немузикалност“ на Кафка“

Майа Разбойникова-Фратева – „Динамики на семейната констелация в разказа „Преображението“ от Франц Кафка“

Част III. Кафка, чудовищата и биополитиките

Гергана Мирчева – „Евгеника и биополитика: основни понятия и методологически перспективи“

Александър Кьосев – „Въдворяването на UnGregor“

Моника Вакарелова – „Гледка, непоносима за човешките очи“

 

Част IV. „Преображението“ и визуалната култура

Чавдар Гюзелев и Александър Кьосев – „Пътят към една корица: разговор за илюстрациите към „Преображението“

 

 

Списание ПИРОН