Магистърска програма „Интерпретативна антропология“ при ФСЛФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и Издателство „Кралица Маб“

имат удоволствието да ви поканят на представянето на книгите

 

Стефана Таринска, Христо Ботев. Литературноисторически изследвания

Николай Аретов, Софроний Врачански. Живот и дело

 

За двете книги ще говорят проф. Николай Жечев, проф. Надя Данова и доц. Катя Станева.

 

Модератор: доц. Николай Папучиев

 

9 март 2017, 18.00 часа

Софийски университет, Зала 2

 

 

             aretov                                        tarinska