Международна Хумболтова конференция на тема "Нов реализъм"

 

international humboldt conference poster

 

 

26 - 28 май 2017 г.,

Аула, Конферентна зала, Ректорат

 

Катедра „История на философията“ организира на 26-28 май 2017 международна Хумболтова конференция върху новия реализъм – наскоро възникнало, но вече значимо движение в съвременната философия. В нея ще участват създателите на движението на новия реализъм – проф. Маурицио Ферарис (Торино), проф. Маркус Габриел (Бон) и проф. Марио Де Каро (Рим) – както и изтъкнати философи от Германия, Италия, България и други страни. Конференцията се реализира с щедрата подкрепа на фондация „Александър фон Хумболт“.

 

Повече от 200 години развитието на философията в Европа е доминирано от антиреалистки нагласи и тенденции – от критическата философия на Кант през философията на живота на Ницше, трансценденталната феноменология на Хусерл и херменевтиката на Гадамер до постструктуралистките концепции на Фуко и Дерида. В хода на това развитие философите се концентрират все повече върху условията и начините на функциониране на различните системи на репрезентиране на нещата и все по-малко върху разработване на оригинални теории за природата на нещата. Тази мащабна критическа традиция на философстване успява да създаде впечатляващ инструментариум от способи за разкриване и проблематизиране на догматични навици и схеми на концептуализиране на реалността. Ала вътрешната ѝ диалектика я кара да обвързва все по-тясно теоретично и догматично философстване и я довежда до все по-дълбок скептицизъм относно възможностите на теоретичната философия – на способността ѝ да играе важна конструктивна роля в големите дебати на съвременността. Движението на новия реализъм цели да разкрие нови перспективи пред философското теоретизиране, като инициира дебати върху следните проблеми: (1) дали може да се развие алтернатива на традицията на антиреализъм, която доминира в (континентална) Европа от Кант до постмодернизма, без при това да се пренебрегват нейните критически постижения?, и (2) дали разделението между континентална и аналитична философия не е вече анахронично и контрапродуктивно?

 

Макар и да възниква съвсем скоро, новият реализъм предизвиква мащабни дискусии, в които вземат участие водещи европейски и американски мислители като Умберто Еко, Хилари Пътнам и Джон Сърл, а идеите му вече намират отзвук и в полета извън философията – архитектура, литература, педагогика, политическа теория, теория на изкуството, социални науки и пр.

 

Основни въпроси, които ще бъдат дискутирани на конференцията, са:

  • Какво е новото в новия реализъм?
  • Дали новият реализъм е същностно плуралистки реализъм?
  • Какво отличава новата реалистка онтология от традиционната и от аналитичната онтология?
  • Какво е отношението между новия реализъм и други форми на реализъм в съвременността?
  • Какви перспективи открива новият реализъм към дебатите във философията на съзнанието и в социалната онтология?
  • Дали разделението между аналитична и континентална философия вече отживява времето си?
  • Как дебатите върху новия реализъм влияят върху дисциплинарни полета извън философията – film studies, gender studies и др.?
  •  

Конференцията ще се открие в Aula Magna, Ректорат на СУ, от 11.00 часа на 26-ти май. Слово при откриването ще произнесе проф. Маурицио Ферарис, а малко по-късно ще изнесе лекция на тема: Learning From Post-Truth. Пленарните сесии ще се провеждат в Нова конферентна зала (26-28 май). Работни езици на конференцията са английски и немски.

Организаторите на конференцията канят най-сърдечно преподавателите и студентите в Софийския университет, както и всички желаещи да се запознаят с някои от последните тенденции и дебати в европейската философия, да присъстват на откриването на конференцията в Aula Magna и да посетят пленарните сесии в Нова конферентна зала.

 

Keynote speakers:

Маурицио Ферарис е директор на Лабораторията за онтология към университета в Торино. Автор е на десетки книги и стотици статии, носител е на международни награди за философия. Работил е в тясно сътрудничество с Умберто Еко и Жак Дерида, а в последните години и с Джон Сърл. Ръководи голям международен проект със седалище в Париж върху „докумедиалната революция“ – ролята на информационните технологии при конституирането, разбирането и трансформирането на дълбинните структури на социалната реалност, партньори по който са някои от най-авторитетните американски и европейски университети.

 

Маркус Габриел е директор на Международния център по философия в Бон.

Специализира при две от големите фигури в съвременната американска философия – Томас Нейгъл (Ню Йорк) и Джон Сърл (Бъркли). На 28 г. става най-младият професор в Германия от времето на Шелинг и Хегел. Автор е на философския бестселър „Защо светът не съществува?“, който излиза на немски през 2013 г. и вече е преведен на основните европейски езици. Самият Габриел владее десет езика. Създател е на онтологията на смисловите полета.

 

Марио Де Каро е професор в Римския университет III и редовен гост-професор в Tufts University (U.S.A). Автор е на широко дискутираната концепция за либералния натурализъм. Канен е да изнася лекции в над 40 университета по света, включително в Харвард, Принстън, Сорбоната и Хайделберг. Бил е президент на Италианското общество за аналитична философия. Работи в тясно сътрудничество с Хилари Пътнам и е издател на последните сборници с текстове на големия американски философ.

 

Програма