birova

 

Доцент д-р Илка Бирова от Катедрата по руски език на Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ ще представи новата си книга

ИГРА В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК ИНОСТРАННОМУ (исследование игры как образовательного феномена)“

 

Монографията е публикувана в Москва от издателство „Еврошкола“, 2017 г.

Книгата е предназначена за изследователи в сферата на лингводидактиката, преподаватели по руски език и други чужди езици, педагози и психолози, студенти и докторанти.

 

Събитието ще се състои на 27.02.2018 г., вторник, от 18.30 ч. в библиотеката на РКИЦ, ул. Шипка №34 в София.

 

Заповядайте, уважаеми колеги!