ZogrView 09

 

Представяне на разширената електронна научно-изследователска библиотека “Зограф”

 

11 Май 2018 г., 16.00 ч.

Библиотека „Филологии“, Ректорат

 

Дигиталната база данни „Зограф” продължава да се развива и обогатява чрез сътрудничество с различни български и чуждестранни научни и културни институции. В рамките на традиционните Майски дни на културата на Софийския университет Университетската библиотека официално ще представи четвъртото разширяване на Дигиталната библиотека "Зограф”.

 

Eлектронна научно-изследователска библиотека “Зограф”