erasmus7

 

Катедрата по руска литература

ви кани

 

на лекциите на проф. дфн Ирина Белобровцева (Институт за хуманитарни науки, Талински университет, Естония):

 

15.05.2018 г., вторник, 12.30 ч., Заседателна зала № 1, Ректорат

„Литература русской эмиграции первой волны: от реализма к экзистенциализму“

 

16.05.2018 г., сряда, 14.30 ч., 124 ауд., Ректорат

„Михаил Булгаков как оправдание советской литературы“

 

18.05.2018 г., петък, 18.00 ч., 124 ауд., Ректорат

„Эстония между Востоком и Западом (парадигмы "свой", "другой", "чужой", "враг" в культурах Эстонии)“

 

Проф. Ирина Белобровцева завършва специалност „Руска филология“ в Тартуския държавен университет. Нейни преподаватели и научни наставници са професорите Юрий Лотман и Зара Минц. Като студентка проявява интерес към рускоезичната литература от съветския период. Магистърската ѝ теза е посветена на Булгаковия „Театрален роман“. Постъпва на работа в Талинския педагогически институт през 1971 г., където под ръководството на Ю. Лотман подготвя дисертация за С. М. Айзенщайн и съветската литература от 20-те – 30-те години на ХХ век. През 1975 г. Белобровцева е обявена за „антисъветски елемент“ и е принудена да прекъсне научната си кариера за 11 години. Забранено ѝ е да защити написаната дисертация, а в търсене на работа преподава естонски език в начално училище, а по-късно – руски език в Семипалатинския педагогически институт в Казахстан.

 

През 1986 г., благодарение на „перестройката“, възстановява преподавателската си дейност в Талинския педагогически институт (от 2004 г. – Талински университет). Защитава през 1990 г. в Московския държавен педагогически университет дисертация за доктор по филология на тема: „Художествените търсения на В. Маяковски и групата ЛЕФ: Литература и кино“. Дисертацията ѝ за доктор на филологическите науки: „Романът на М. Булгаков Майстора и Маргарита: конструктивни принципи на организация на текста“ е защитена през 1997 г. в Тартуския университет.

 

И. Белобровцева е автор на повече от 200 научни публикации, между които 5 книги и над 10 учебника. За книгата си „Роман Михаила Булгакова Мастер и Маргарита. Комментарий“ (Москва: Книжный клуб 36.6, 2007) през 2010 г. е удостоена с Държавната награда за наука на Република Естония. Ръководи различни проекти, най-новият от които е „Естония между Изтока и Запада: парадигмата ‘свой’-‘друг’-‘чужд’-‘враг’“ (2014–2019), финансиран от Естонската научна агенция.