Катедрата по кирилометодиевистика

 

Ви кани

 

на представяне на сборника: Иван Добрев. Избрани трудове по медиевистика. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", 2018.

 

30 октомври 2018 г., 18.00 ч., 2. зала на СУ "Св. Климент Охридски"