Факултетът по славянски филологии с дълбоко прискърбие съобщава, че на 31 март 2020 г. внезапно ни напусна проф. д-р Елена Любомирова Хаджиева-Меродийска (30. 03. 1957 – 31. 03. 2020), дългогодишен преподавател във Факултета по славянски филологии, ръководител на Катедра по български език като чужд.

Загубихме висок професионалист, учен, отдаден на каузата на българския език, талантливо перо, човек, увличащ с творческия си заряд и фанатична привързаност към справедливостта.

Професионалният живот на проф. Елена Хаджиева е изцяло свързан със Софийския университет и Факултета по славянски филологии. Завършила е специалността „Българска филология“ във Факултета по славянски филологии през 1979 г. с втора специалност „Педагогика“. Започва работа към Катедра по български език, ФСлФ, първоначално като хоноруван асистент за периода 1981 – 1986 г., когато печели конкурс за редовен асистент към Катедрата. През 1987 г. е изпратена като лектор по български език в Московския университет „М. В. Ломоносов“. След завръщането си през 1991 г. приема предложението, а и предизвикателството да стане член на новосформираната Катедра по български език като чужд. От 1991 г. е старши асистент, а от 1993 г. – главен асистент. През 1995 г. защитава дисертационен труд на тема „Интерференция на фоновите знания при овладяването на български език от руси“. През 2005 г. е избрана за доцент по български език (сравнителен синтаксис). От 2015 г. е професор по български език – приложна лингвистика на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Българският език като посланик на българската култура и духовност е основна мисия в професионалния живот на проф. Елена Хаджиева-Меродийска. Мисия, на която тя служи със страст и себеотдаденост. Създава специализация „Референт-преводач“ за чуждестранните студенти от Факултета по журналистика и масова комуникация и Юридическия факултет („Международни отношения“), която десетилетия създава плеяда посланици на българския език и култура по света. Създател е и на интердисциплинарната магистърска програма по приложна лингвистика „Език и културно пространство“. Като ръководител на Катедра по български език като чужд в продължение на два мандата от 2005 до 2013 г. и трети от 2017 г. проф. Елена Хаджиева-Меродийска успява да организира и обезпечи с най-съвременни учебници и учебни помагала обучението на чуждестранните студенти и специализанти от всички факултети на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Основните й научни интереси са в областта на българската граматика, фразеологията, интеферентните процеси, лингвокултурните различия. Елена Хаджиева е автор на 6 монографии, 5 студии, над 40 статии, 30 учебника и учебни книги. Тя е вдъхновител, автор на концепцията и основен автор в най-успешната, съвременна и получила международно признание поредица учебни книги по български език като чужд – дейност, в която увлече и изгради екипи от млади изследователи.

Грижата за младите, тяхното израстване и развитие винаги са били основен приоритет на проф. Елена Хаджиева. В нейно лице всички ние изгубихме безупречен ръководител, професионален пример, взискателен ментор, творческо вдъхновение, незаменим приятел. Безкрайно ще ни липсва устремът й, неподражаемото чувство за хумор, изключителната образност на речта й, но най-вече добротата и всеотдайността, с която даряваше щедро.

 

Поклон пред светлата й памет!

 

От Факултета по славянски филологии

 

Поклонението ще се състои на 3 април 2020 г., петък, от 12.30 ч. на Централни гробища.