Онлайн за полската литература
Лекции на проф. д.ф.н. Дариуш Рот

                                         

 

 

 

Кога: 14 и 21 май, петък, 9.15-12.45 ч.

Къде: онлайн, през програма ZOOM.

Организатори: Полски институт в София, Факултет по славянски филологии на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Уважаеми колеги, каним Ви на онлайн лекции за полската литература на проф. д.ф.н. Дариуш Рот.

 

Теми и дати на лекциите:

 

14 май (петък), 9.15-10.45, 11.15-12.45 ч.:

Тема: „Трени” на Ян Кохановски като инспирация за полската литература

Актуализирането на поетическите послания на жалбения цикъл на Кохановски се появяват още през 1585 г. и продължават до днес. Сред авторите, продължаващи и развиващи философския
и художествения смисъл на „Трени”, са: Себастиан Фабиан Клоновиц, Вацлав Потоцки, Владислав Броневски, Анджей Мандалиан. Преди няколко години „Трен I” бе пресътворен наново от Лешек Онак с помощта на компютърни техники и цифрови технологии.

 

21 май (петък), 9.15-10.45 ч:

Тема: Позитивистичният роман в светлината на историческото минало и традиция

В лекцията се анализират избрани полски исторически романи, с акцент върху романовите повествования на Хенрик Сенкевич и Юзеф Игнаци Крашевски. Романите на тези представители на Полския позитивизъм – посредством специфичната игра с цензурата – функционират като художествен костюм и маска, предоставящи възможност за проблематизиране на въпроси на полската идентичност и националното минало.

 

21 май (петък), 11.15-12.45 ч:

Тема: Алегоричност на средновековната литература и връзките на средновековния алегоризъм със съвременната полска литература.

В лекцията подробно се анализират два текста – средновековната творба „Разговор на магистър Поликарп със Смъртта” (която се разглежда във връзка с най-новото откритие на неизвестна версия на текста и радио адаптацията на Радио Люблин) и издаденият през 1971 г. роман „Литургия за град Арас” (параболично повествование за формирането на тоталиристичните режими и манипулирането на човека).

 

Проф. д-р Дариуш Рот – литературовед, културолог и медиевист, преподавател в Силезийския университет в Катовице и Академията Ignatianum в Краков. Oт 2015 г. директор на Центъра за иновации, трансфер на технологии и развитие на Фондацията на Силезийския университет. През 2003–2013 е член на президиума на Върховния съвет на висшето образование. Експерт на Министерството на националното образование и на Националния център за изследване
и развитие във Варшава, на Националната програма Foresight Polska 2020 и Фондацията за развитие на висшето образование. Рецензент в Националната програма за развитие на хуманистиката. Oт 2011 г. председател на Научния съвет на Института за регионални изследвания на Силезийската библиотека в Катовице. Носител на редица високи правителствени награди, между които Медал „Заслужил за полската култура” Gloria Artis III степен (2020).

 

Лекциите ще бъдат преведени на български език.

 

Заповядайте!

 

Можете да се включите през програма ZOOM със следните координати:

- С директен клик;

- С вход през инсталирана ZOOM програма: Meeting ID: 830 5104 9385 Passcode: polski

Събитието ще се излъчва на живо във Фейсбук на страницата на

Полски институт в София.

 

Присъединете се към събитието във Facebook!