ДИСКУСИОНЕН СЕМИНАР ПО ПРЕВОД

ПРОБЛЕМИ НА ПРЕВОДА ОТ/НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

 

Факултетът по славянски филологии и Факултетът по класически и нови филологии към Софийски университет „Свети Климент Охридски“ организират съвместно с НП „Българистика“

Дискусионен семинар по превод

17 март 2023 г. 11:00 ч. (EET)

Онлайн връзка:

https://us02web.zoom.us/j/88555328407?pwd=M21XSkdLQmpzYUdUUTZra2tyYThzdz09

Meeting ID: 885 5532 8407

Passcode: 543802

 

 

Зала 2, СУ „Свети Климент Охридски“

 

11,00 ч. Откриване на дискусионния семинар

11,00-11,05 ч. Приветствие от проф. д-р Мадлен Данова – декан на Факултета по класически и нови филологии

11,05-11,10 ч. Приветствие от проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова – ръководител на НП „Българистика“

11,10-11,15 ч. Приветствие от проф. д.ф.н. Амелия Личева – заместник-декан на Факултета по славянски филологии

11,15-11,20 ч. – За идеята на този дискусионен семинар. Българският език, българистиката и образованието по български език в България и в чужбина – доц. д-р Владислав Миланов, Катедра по български език в СУ „Свети Климент Охридски“

 

11,20-11,30 ч. Даниела Събева, ръководител на българския отдел към ГД „Устни преводи“, Европейска комисия – Предизвикателства в устния превод от български език през погледа на практика

11,30-11,40 ч. Илко Станев, щатен преводач в българския отдел към ГД „Логистика и устни преводи за конференции“, Европейски парламент – Англификация на съвременния български език и ролята на езика на европейските институции в този процес

11,40-11,50 ч. Татяна Тинчева – Проблеми при превода на документи от/на български език

 

11,50-12,20 ч. Дискусия

Модератори

Доц. д-р Надежда Сталянова

Доц. д-р Владислав Миланов

 

12,20-12,30 ч. д-р Десислава Тодорова, щатен преводач в българския отдел към ГД „Устни преводи“, Европейска комисия – Влияние на нормотворческия процес в ЕС върху българския език

 

12,30-12,40  ч. д-р Филипина Филипова, щатен преводач в българския отдел към ГД „Логистика и устни преводи за конференции“, Европейски парламент – Специфика на езиковата подготовка на преводача в Европейския парламент

 

12,40-12,50 ч. Диляна Денчева (Софийски университет) – Езикът на държавната администрация (обучение на студентите слависти)

12,50-13,00 ч. доц. д-р Надежда Сталянова (Софийски университет) –  Политическа коректност и превод

 

13,00-13,25 ч. Дискусия

Модератори

Д-р Мария Тотоманова – Панева

Д-р Нели Якимова

 

13,25-13,30 ч. Закриване на семинара

 

Семинарът ще се проведе на български език. Превод не се предвижда.

 

Организационен екип:

Доц. д-р Надежда Сталянова

Доц. д-р Владислав Миланов

Д-р Мария Тотоманова-Панева

Д-р Нели Якимова