Среща с кандидата за декан на ФСлФ проф. дфн Амелия Личева

 

На 3 ноември, петък, от 17 часа в 148 аудитория ще се проведе среща с кандидата за декан на ФСлФ проф. дфн Амелия Личева. На срещата ще присъстват и колегите, които биха били предложени за зам.-декани.

 

Мандатна програма на проф. дфн Амелия Веселинова Личева