П О К А Н А

 

ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ

НА ТЕМА

 

СЛАВЯНСКОСТТА  НА  СЛАВЯНСКИТЕ ЕЗИЦИ

 

 

ЩЕ ИЗНЕСЕ ПРОФ.  РОЛАНД  МАРТИ

от СААРСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ, ГЕРМАНИЯ

 

 

ОЧАКВАМЕ ВИ

НА 13.05.2010  ОТ 14 – 16 ЧАСА

В 124 АУДИТОРИЯ