ГРАФИК

за провеждане на изпитите от ЗИМНАТА СЕСИЯ

2019/2020 г. уч. г. - редовно обучение

 

 

Катедра по български език

зала

дата

часове  от….до

изпит

 143

21.01. – 1 и 2 гр.

22.01. – 3 и 4 гр. 23.01. – 5 и 6 гр.

10.00 ч.

Диалектология на БЕ

БФ – 2 курс

140 и 142

03. 02. – 1 и 2 гр.

04. 02. – 3 и 4 гр.

05. 02. – 5 и 6 гр.

09.30 ч.

Лексикология на БЕ

БФ – 1 курс

 

 134

22.01.2020 г.

10.00 ч.

СБКЕ

Балканистика – 4 курс

 124

04. 02 2020 г.

10.00 ч.

СБЕ

Руска филология - 2 к.

 139А

04.02.2020 г.

05 02 2020 г.

09.00 ч.

СБЕ – 1-ва част

/фонетика и лексикология/

Слав. Филология -3 к.

143

10.02.2020 г.

10.00 ч.

ИБКЕ

БФ – 3 курс

148

18.01. 2020 г.

1,2,3 и 4 гр.

09.00 ч.

Езикова култура  /писмен/, БФ – 1 курс, доц. Вл. Миланов

148

18.01. 2020 г.

5 и 6 гр.

09.00 ч.

Езикова култура /писмен/                                              БФ – 1 курс, доц. Ст. Абазова

 

Катедра по българска литература

 

Катедра по кирилометодиевистика

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

11.02.2020

12.02.2020

13.02.2020

09.00 ч.-

13.00 ч.

144

каб.

Българска филология ІV курс

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

24.01.2020

09.00 ч.-

13.00 ч.

144

каб.

Славянска филология

ІV курс

История на българския език

проф. дфн Анна-Мария Тотоманова

 

03.02.2020

9.15 ч.

176Б

каб.

Балканистика

ІV курс

Религии и култове на Балканите

проф. дфн Маргарет Димитрова

05.02.2020

06.02.2020

07.02.2020

09.00 ч.-

12.00 ч.

137

ауд.

Българска филология ІІ курс

Старобългарски език

проф. дфн Татяна Славова

 

24.01.2020

10.00 ч.

134

ауд.

Балканистика

І курс

Старобългарски език

доц. д-р Анета Димитрова

11.02.2020

12.02.2020

13.02.2020

9.00 ч.

9.00 ч.

9.00 ч.

137

ауд.

Българска  филология, ІІ курс

Старобългарска литература

доц. д-р Диана Атанасова

02.02.2020

03.02.2020

09.00 ч.

09.00 ч.

176Б

каб.

Славянска филология

 

Старобългарска литература

доц. д-р Венета Савова

 

Катедра по общо езикознание

 ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

134

21.01.2020

10-18

Антична история (Лили Грозданова)

151

24.01.2020

10-18

Гръцки Език (Александра Трифонова)

151

27.01.2020

10-18

Общо езикознание, Българска филология, Задочно обучение – доц. Биляна Михайлова

134

27.,28.01. 2020

10-18

Общо езикознание (Доц. Екатерина Търпоманова) – Японистика, Индология, Тюркология

131

29.01.2020

12-18

Общо езикознание (доц. Екатерина Търпоманова) - магистри

134

30.01.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Екатерина Търпоманова) Арабистика

134

31.01.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Екатерина Търпоманова) Китаистика

151

31.01.2020

9.30-18

Сравнително балканско литературознание (Проф. Румяна Станчева)

134

03.02.2020

10.30-18

Общо езикознание (доц. Албена Мирчева) – Немска филология

134

04.02.2020

10.30-18

Общо езикознание (доц. Албена Мирчева) – Немска филология

151

04.02.2020

10-18

Гръцка литература (гл.ас.Фотини Христакуди)

134

05.02.2020

10.30-18

Общо езикознание (доц. Албена Мирчева) – Скандинавистика

134

06.02.2020

10-18

Нова румънска литература (Проф. Р. Станчева)

134

07.02.2020

10-18

Новогръцки език (Надежда Генова)

151

10.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Биляна Михайлова) – Португалска филология

151

11.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Биляна Михайлова) – Италианска, румънска филология

151

12.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Биляна Михайлова) – Балканистика

176Б

03.02.2020

9.30

Религии и култове на Балканите (проф. М. Димитрова) - Балканистика

134

12.02.2020

10-19

Гръцки език (Гл. ас. Фотини Христакуди)

151A

12.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Мая Александрова) – Руска филология

151

13.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Биляна Михайлова) – Испанска филология

134

13.03.2020

10.30-18

Общо езикознание (доц. Албена Мирчева) – Новогръцка, Класическа, Унгарска филология

151

14.02.2020

10-18

Общо езикознание (доц. Мая Александрова) – Руска филология

134

14.02.2020

10.30

Средновековна история (доц. Румен Бояджиев)

 

Катедра по теория на литературата

ЗАЛА

ДАТА

ЧАСОВЕ ОТ.....ДО...

ИЗПИТ, ЗАНЯТИЕ

/УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА/

155

31.01.2020

9-18

Теория на литературата (Доц. Ирен Александрова)

155

01., 02.02.2020

9-18

Теория на литературата (Проф. Амелия Личева) – Славянска филология

155

03.,04., 07.02. 2020

9-18

Теория на литературата (Проф. Амелия Личева) – ЦИЕК

157

04., 05,06., 08. 02.2020

10

Западноевропейска литература, 3 курс БФ (доц. Огнян Ковачев)

155

05.02.2020

9-16

Теория на литературата (доц. Ирен Александрова) – магистри-неспециалисти

152

07.02.2020

10 -18

Антична литература (доц. Огнян Ковачев) - Балканистика

155

07.02.2020

9-18

Теория на литературата (доц. Дарин Тенев) – Руска филология

155

08.02.2020

10-14

Сравнителна история на литературната наука (доц. Дарин Тенев, ас. Еньо Стоянов)

157

12.02.2020

12-16

Д-р Галина Георгиева -ЛКВК

155

12., 13. 02.2020

9-18

Теория на литературата (доц. Дарин Тенев) – Английска филология

157

13.02.2020

10-18

Теория на литературата (гл.ас.д-р Мария Калинова) ЦИЕК, поток 2

157

14.02.2020

10-13

Д-р Галина Георгиева – Интерпретация на художественото произведение, Изкуства и съвременност

155

14.02.2020

10-12

Дарин Тенев, Богдана Паскалева – Изкуства и съвременност

 

Катедра по славянско езикознание и Катедра по славянски литератури

 

Катедра по руски език

 

Катедра по руска литература

ДАТА

ЧАС

ЗАЛА

Специалност

Дисциплина

Преподавател

27.01 (1 гр.)

28.01 (2 гр.)

10 ч.

 

125

 

Руска филология, 1 курс

Руски фолклор и руска етнология

Доц. д-р Екатерина Анастасова (хонорува

07.02

09 – 11  ч.

 

 

 

09 – 13 ч.

124

Руска филология,  3 курс

Руска филология (по уч. план от 2015 г. Студентите, които не са предали курсова работа или имат слаба оценка, трябва да предадат текст на проф. Вачева)

Руска литература на XIX век – II част

 

 

Руска литература на XIX век

 

Проф. д-р Ангелина Вачева

 

28.01

29.01

09.00 ч.

130

РФ - II курс Руска литература на XVIII век

Проф. д-р Ангелина Вачева

13.02

09.30 ч.

124

Руска филология,  4 курс

Руска литература на XX век

Проф. д-р Ренета Божанкова

10.02 (2 + 5)

12.02 (3 + 6)

14.02 (1 + 4)

09.30 ч.

130

Българска филология,  3 курс

Руска литература на XX век

Проф. д-р Ренета Божанкова

11.02

12.02

За студентите, които ще пътуват по програма „Еразъм“:

31.01; 04.02.

09.30 ч.

 

 

 

10 ч.

130

125

 

 

130

 

Славянски филологии, 3 курс

 

Руска литература на XX век

Доц. д-р Галина Петкова

 

Катедра по методика

Методика на обучението по български език - 28.01.2020, 9 - 11 ч. ауд. 148 - проф. д-р Ангел Петров