Ръководител: доц. д-р Атанас Атанасов

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

съвременен български език

 

 гл. ас. д-р Ася Асенова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

 гл. ас. д-р Йорданка Велкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

доц. д-р Венера Георгиева

Матеева-Байчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

лексикология и морфология на българския език

ас. Елена Руневска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Весела Шушлина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Рени Манова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически български език

 

гл. ас. д-р Катрин Костова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически български език

 

инспектор учебна дейност:

Людмила Милошева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
каб. 118,
тел. 9308 573

 

 

За катедрата

 

Курсове по български език за чужденци във ФСлФ

 

Ново! Магистърска програма „Приложна лингвистика – преподаване на български език като чужд“

 

Учебници и учебни помагала за всички специалности на СУ „Св. Кл. Охридски” и тестове за различните степени на владеене на български език по общата европейска езикова рамка от А1 до С2.

 

Публикации на преподаватели от катедрата

 

Курс за референт-преводачи по български език за чужденци