Ръководител: проф. д-р Eлена Хаджиева, стая 118, тел. 9308 573

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

проф. д-р Радка Влахова-Руйкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Катедра по български език

 

синктаксис, компютърна лингвистика, вербални комуникативни стратегии

проф. д-р Елена Хаджиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

сравнителен синтаксис

 

 

доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

съвременен български език

(лектор в чужбина)

 

гл. ас. Станка Панова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически български език

 

 

гл. ас. д-р Ася Асенова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

 гл. ас. д-р Йорданка Велкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

гл. ас. д-р Венера Георгиева

Матеева-Байчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

лексикология и морфология на българския език

 

ас. Милена Каменова

 

 

 практически български език

 

ас. Елена Руневска

 

практически български език

 

гл.ас. д-р Весела Шушлина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Рени Манова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически български език

 

ас. Ана Грозева

 

 

съвременен български език

 

 

инспектор учебна дейност:

Людмила Милошева
каб. 118,
тел. 9308 573

 

 

За катедрата

 

Публикации на преподаватели от катедрата

 

Курс за референт-преводачи по български език за чужденци

 

Ново! Магистърска програма: Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)