Ръководител: доц. д-р Атанас Атанасов

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

доц. д-р Мирена Пацева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

съвременен български език

(лектор в чужбина)

 

 

гл. ас. д-р Ася Асенова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

 гл. ас. д-р Йорданка Велкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

(лектор в чужбина) 

 

доц. д-р Венера Георгиева

Матеева-Байчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

лексикология и морфология на българския език

ас. Елена Руневска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

 

гл.ас. д-р Весела Шушлина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически български език

 

гл. ас. д-р Рени Манова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически български език

 

инспектор учебна дейност:

Людмила Милошева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
каб. 118,
тел. 9308 573

 

 

За катедрата

 

Учебници и учебни помагала за всички специалности на СУ „Св. Кл. Охридски” и тестове за различните степени на владеене на български език по общата европейска езикова рамка от А1 до С2.

 

Публикации на преподаватели от катедрата

 

Курс за референт-преводачи по български език за чужденци

 

Ново! Магистърска програма: Език и културно пространство (приложна лингвистика – български език като чужд)