Курс за референт-преводачи по български език за чужденци

 

Курсът за референт-преводачи по български език за чуждестранни студенти е двугодишен (ІІІ и ІV курс) с хорариум 300 часа - 20 кредита. Лекционният курс е задължителен за ФЖМК и ЮФ (специалност МО) и избираем за всички останали факултети.

 

kurs

 

Курсът за ФЖМК съдържа следните части:

 

Съвременен български език за чужденци. Фонетика и лексикология

Съвременен български език за чужденци. Морфология

Съвременен български език за чужденци. Синтаксис и теория на превода

Българска цивилизация

 

Курсът за специалността Международни отношения, ЮФ, съдържа следните части:

 

Съвременен български език за чужденци. Фонетика и лексикология

Съвременен български език за чужденци. Морфология

Съвременен български език за чужденци. Синтаксис и теория на превода

Българска цивилизация

 

 

Програмата на курса е утвърдена и актуализирана от АС с протокол № 8/ 29.05.2013 г.

 

Студентите, които завършат успешно курса, получават допълнителна научна специализация за референт – преводачи по български език. Това им дава права и възможности да работят като преводачи и като учители в езикови школи извън България.