Ръководител: доц. дфн Николай Папучиев,

каб. 146, тел. 9308 543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Преподавател

Дисциплина Приемно време

Проф. дфн Валери Стефанов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска литература след I световна война

вторник, 9-10.15 ч.,

145 каб.

Проф. дфн Милена Кирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска литература след Освобождението

четвъртък, 17.00-18.00 ч.,

145 каб.

Проф. дфн Николай Чернокожев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература, Българска литература след Освобождението

понеделник, 12:00-13:00 ч.,

145 каб.

 Проф. д-р Иван Иванов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Нова българска литература  

 Доц. д-р Бойко Пенчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

Проф. д-р Паулина Стойчева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Детска литература, Нова българска литература

четвъртък, 13.00-14.00 ч.,

141 каб.

 Доц. дфн Николай Папучиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Културна антропология. Български фолклор

вторник, 09.00-10.00 ч.,

146 каб.

Доц. д-р Ани Илков

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска литература след Освобождението

 

Доц. д-р Ноеми Стоичкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

четвъртък, 13.00-14.00 ч.,

138 каб.

Доц. д-р Надежда Александрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература

 

четвъртък, 11.00-12.00 ч.,

146 каб.

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Културна и социална антропология. Български фолклор

петък, 17.00-18.00 ч.,

138 каб.

Гл.ас. д-р Кристина Йорданова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

петък, 16.00-17.00 ч.

138 каб.

Гл.ас. д-р Надежда Стоянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

вторник, 18.00-19.00 ч.,

138 каб.

Гл.ас. д-р Сирма Данова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература

четвъртък, 10.00-11.00 ч.,

138 каб.

Гл.ас. д-р Биляна Борисова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература 

понеделник, 12.00-13.00 ч.,

138 каб.

Гл.ас. д-р Мария Маринова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Културна антропология. Български фолклор  

Полина Заркова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Филолог-специалист, каб. 138, тел. 9308 535