Ръководител: доц. дфн Бойко Пенчев,

каб. 146, тел. 9308 543

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Кратка история на катедрата по българска литература

 

Преподавател

Дисциплина Приемно време

Проф. дфн Валери Стефанов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска литература след I световна война сряда от 13.15 до 14.15 ч. в 145 каб.

Проф. дфн Милена Кирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Българска литература след Освобождението

четвъртък от 17.00 до

18.00 ч. в 145 каб.

Проф. дфн Николай Чернокожев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература, Българска литература след Освобождението

 

Проф. д-р Иван Иванов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Нова българска литература понеделник от 15 до 16 часа в 146 каб.

Доц. дфн Бойко Пенчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

Проф. дфн Николай Папучиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Културна антропология. Български фолклор

понеделник от 12.00 до 13.00 ч. в 146 каб.

Доц. д-р Ноеми Стоичкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

петък от 12.00 до 13.00 ч. в 141 каб.

Доц. д-р Надежда Александрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Възрожденска литература

 

вторник от 13.00 до 14.00 ч. в 146 каб.

Доц. д-р Надежда Стоянова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература  

петък от 14.00 до 15.00 ч. в 138 каб.

Гл. ас. д-р Мария Илчевска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Културна и социална антропология. Български фолклор

петък от 18.00 до 19.00 ч. в 138 каб.

Гл.ас. д-р Кристина Йорданова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература

 

сряда от 12.00 до 13.00 ч. в 138 каб.

Гл.ас. д-р Биляна Борисова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Нова българска литература  петък от 17.00 до 18.00 ч. в 138 каб.

Гл.ас. д-р Мария Маринова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Културна антропология. Български фолклор понеделник от 10.00 до 11.00 ч. в 138 каб.

Йоанна Нейкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Филолог-специалист, каб. 138, тел. 9308 535

 

 

Магистърски програми

Литературознание

Литературата - творческо писане

Интерпретативна антропология


Докторанти

 

Преподаватели, работили в Катедрата по българска литература
 

проф. Божидар Кунчев

проф. Здравко Чолаков

проф. Кирил Топалов (Библиография)

проф. Милена Цанева

проф. Паулина Стойчева

проф. Симеон Янев (Библиография)

 

доц. Ани Илков

доц. Йорданка Холевич

доц. Катя Станева

Гл.ас. д-р Сирма Данова