Ръководител: проф. д-р Силвия Петкова, каб. 126, тел. 9308 306

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. д-р Силвия Петкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

съвременен руски език (прагматика), теория на превода, превод на медийни текстове, руска разговорна реч, лингвистика на текста, съпоставителна лингвистика

Проф. д-р Илка Любенова Бирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

методика на преподаване на руски език, практически руски език, странознание

 

Доц. д-р Красимира Петрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

съвременен руски език (морфология), езикова картина на света, практически руски език, съпоставителна лингвистика

Доц. д-р Надежда Делева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст, лингвокултурология, двуезична лексикография, практически руски език

Доц. д-р Елена Раденкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, устен превод, практическа фонетика, превод на фразеология, превод на текстове от сферата на туризма

Гл.ас. д-р Анна Баранова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, съвременен руски език (синтаксис), теория и практика на превода, лингвокултурология, съпоставителна лингвистика

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, превод на научен текст, превод на делови документи, превод на художествен текст

Гл.ас. д-р Марианна Конова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски, специфика на деловия превод, специализиран превод, превод в сферата на международните отношения

Гл.ас. д-р Елена Меснянкина- Цонева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, стилистика на руския език, стилистика на превода, култура на речта

 

Ас. Виктория Недялкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, фонетика

Ас. Габриела Терзийска

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език

 

Филолог-специалист - Силвия Ганчева
каб. 126, тел. 9308 469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Хонорувани преподаватели:

 

Проф. д-р Ростислав Станков

историческа граматика на руския език, странознание, практически руски език

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. д-р Татяна Алексиева

съвременен руски език (фонетика), устен превод, практически руски език, съпоставителна лингвистика

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Доц. д-р Цветана Ралева

история на руския книжовен език, практически руски език

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Доц. д-р Ценка Досева

история на руския книжовен език, практически руски език

 

 

Тестов център - тест по руски език, сертификат