Ръководител: доц. д-р Силвия Петкова, каб. 126, тел. 9308 306

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Проф. д-р Ростислав Станков

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

историческа граматика на руския език, странознание, практически руски език 

Доц. д-р Цветана Ралева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

история на руския книжовен език, практически руски език

 

Проф. д-р Татяна Алексиева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

съвременен руски език (фонетика), устен превод, практически руски език

Доц. д-р Илка Любенова Бирова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език

 

Доц. д-р Силвия Петкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

съвременен руски език (прагматика), теория на превода, превод на медийни текстове, лингвистика на текста, практически руски език

 

Доц. д-р Красимира Петрова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

съвременен руски език (морфология), езикова картина на света, практически руски език

 

Доц. д-р Надежда Делева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

съвременен руски език (лексикология), превод на специализиран текст, лингвокултурология, двуезична лексикография

Гл. ас. д-р Елена Раденкова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически руски език, устен превод

 

Гл.ас. д-р Анна Баранова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, странознание, лингвокултурология

 

Гл. ас. д-р Владимир Манчев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

практически руски език, теория на превода, превод на делови документи

 

 

Гл. ас. д-р Николина Нечаева

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език, стилистика

Гл.ас. д-р Марианна Конова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски, специфика на деловия превод, специализиран превод

Гл.ас. д-р Елена Меснянкина

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

практически руски език

 

 

 

Филолог-специалист - Силвия Ганчева
каб. 126, тел. 9308 469

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Тестов център - тест по руски език, сертификат