Нови книги

 

mozaiki

 

"Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет)"

Е. Хаджиева, М. Дачев, М. Каменова, Университетско издателство „Св. Кл. Охридски”. 2010

 

Balgarski ezik za chujdenci

 

 

"А Б В Г... Общ курс по български език за чужденци"

Елена Хаджиева, Недка Гарибова, Гергана Дачева, Йовка Тишева, А Б В Г... Общ курс по български език за чужденци. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“. С., 2011

 

ABVG Testovi zadachi

 

Учебно помагало А Б В Г – Тестови задачи

Приложение към учебника А Б В Г – Общ курс по български език за чужденци.

 

 

bg as foreign

 

 

"Български език като чужд за напреднали"

Учебното помагало Български език като чужд за напреднали (В2, С1, С2). София, Гутенберг. 2011 на авторски колектив в състав Елена Хаджиева, Милена Каменова, Весела Шушлина и Ася Асенова

 

rech etiket

 

 

"Реч, етикет и културни традиции"

Е. Хаджиева, А. Асенова, В. Шушлина, М. Каменова. София. Гутенберг. 2012

 

pol i ezik

 

"Пол и език – иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели"

Е. Хаджиева, А. Асенова. София. Гутенберг. 2012

 

razbiram govoria 
 
 

 

Е. Хаджиева, Р. Влахова, Н. Гарибова, Г. Дачева, А. Асенова, В. Шушлина и Й. Велкова, изд. Гутенберг, 2012

 
 
prepani kamacheta
 

 

"Препъни-камъчета в чуждоезиковото обучение",

Елена Хаджиева, Ася Асенова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина,

Издателство „Гутенберг“, С., 2013, с. 100

 

 

 interferncia

 

 

 

"Интерференцията между сродни езици в психолингвистичен аспект" (2013)

доц. д-р Елена Хаджиева

 
 
 tekstove

 

 

 Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, В. Шушлина, А. Асенова
 
 
 
obshtuvane
 
 
 
Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, А. Асенова, В. Шушлина

 

 
uchebnik
 
 

 

Е. Хаджиева, Р. Влахова, Й. Велкова, В. Шушлина, А. Асенова
 
 
Testove new
 

 

"Български език като чужд"

(Тестове за нива А1, А2, В1, В2, С1, С2)
 
Е. Хаджиева, Р. Влахова, В. Шушлина, Й. Велкова, В. Байчева
 
 
 
chuzhd copy
 
 
"Здравейте, докторе!"
(Български език като чужд за студенти медици)
 
Е. Хаджиева, Р. Влахова, В. Шушлина, В. Байчева, Р. Манова
 

 nova gramatika

 

"Нова практическа граматика на българския език за чужденци"

Е. Хаджиева, Р. Влахова, В. Шушлина, В. Байчева, Р. Манова

 

 

Учебна книга „Днес за какво ще си говорим?“

Е. Хаджиева, В. Шушлина, В. Байчева, Р. Манова

 

 

Учебна книга „Светът на децата“

Е. Хаджиева, Р. Влахова, В. Шушлина