Collegestudent

 

Студентските теренни изследвания са важна част от обучението по антропология. Те оформят гледната точка на младите изследователи, провокират интересите им, изграждат специфична чувствителност към процесите в областта на традициите и съвременната култура. Формират познание, опряно върху реалностите в живота, формират естетика и вкус към човешкото в диалог с етиката в отношението към различията.

 

На тази страница са представени едни от най-интересните проучвания, разработени като курсови изследователски проекти по различни теми и изследователски полета.

 

Феноменът „Студентски град“ – гледната точка на антрополога, изследователски проект на Десислава Горанова и Николета Даданска, студентки първи курс БФ, 2016/2017

 

Нови културни тенденции – Габрово, casestudy. Изследване на Калоян Христов, първи курс БФ, 2016/2017

 

Антропология на религиозния живот: Преподобна Стойна. Курсов проект на Дорота Стефанова и Виолета Накова, БФ, 1 курс, 2016/2017