Проект "Старинна българска култура в полиетничен контекст" (фолклор, език и традиции на банатските българи във Войводина)

 

Представянето на проекта ще се състои на 1 декември (сряда) от 16.30 часа в зала"Вяра" на Столична библиотека, пл. Славейков 4, ет. 1.

 

polyethnicalПроектът е разработван в периода 2007-2010 г. с подкрепата на Фонд "Научни изследвания" на МОН от екип, включващ преподаватели от Факултета по славянски филологии на СУ и учени от Института за български език на БАН. Основната цел на проекта е събирането на автентични данни за езика и културата на банатските българи, потомци на католиците, напуснали България през ХVІІ век.Екип на проекта

Ръководител на екипа:
проф. дфн Искра Ликоманова (ФСФ-СУ)

Членове:
доц. д-р Йовка Тишева (ФСФ-СУ)
ст.н.с.ІІ д-р Ничка Бечева (ИБЕ)
гл.ас. д-р Марина Джонова (ФСФ-СУ)
докторант Ивана Стоичков (ФСФ-СУ)