Заповед

 

Въз основа на Заповед № РД-01-88/ 15.02.2022 на Министъра на здравеопазването определям следния ред за провеждане на учебния процес през летния семестър на учебната 2021/22 г. във Факултета по славянски филологии:

 

  1. Учебните занятия за основните специалности на Факултета се провеждат присъствено в съответствие с т. 33 от Заповед РД-01-88/ 15.02.2022 на Министъра на здравеопазването, а именно – при спазване на установения график и запълване до 50% на залите при провеждане на лекции. Необходимо е редовно проветряване на всеки час и дезинфекция на помещенията, а носенето на защитни маски за лице от студентите и преподавателите е задължително.
  2. Учебните занятия в магистърските програми се провеждат присъствено в ОНЛАЙН СРЕДА, освен с разрешение на Декана. По този начин се осигурява изпълнението на т.33 (а) от Заповедта на министъра.
  3. Семестриалните и държавните изпити да се провеждат присъствено.

 

Доц. Бойко Пенчев,

Декан на ФСФ

 

София,

16.02.2022 г.

 

Разписание на часовете за летния семестър на уч. 2021/2022 г. - редовно обучение 

Разписанието да се следва стриктно, тъй като е съобразено с изискванията в Заповедта на Министъра на здравеопазването. Забраняват се разместванията в програмата.