ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНИ АСПЕКТИ НА БАЛКАНИСТИКАТА

 

DSC02828_filtered

Участници в проекта през 2009 и 2010 г. бяха преподаватели от катедрата: проф. дфн Петя Асенова, доц. д-р Василка Алексова, доц. дфн Румяна Л. Станчева, доц. д-р Русана Христова-Бейлери, гл. ас. д-р Фотини Христакуди-Константиниду.

 

В екипа, през 2009 г., бяха включени докторантът Иван Радев и студентките от V курс Балканистика Галя Георгиева и Веселина Белева.

 

През 2010 година в проекта участваха докторантката Аглика Попова и студентките от V курс Балканистика Анна Капитанова и Дарина Фелонова.

 

 

 

Ръководител на проекта: доц. дфн Румяна Л. Станчева

 

Страницата отразява динамичния облик на Балканистиката, като периодично се попълва с нови публикации от проучванията на преподаватели, студенти и докторанти както в областта на лингвистиката (съпоставителни балканистични проучвания), така и в полето на литературата (албанска, гръцка, румънска литература и сравнително литературознание). Част от материалите са разработени във връзка с участие в международни и национални конференции.

 

Каталогизираната през 2009 г. Библиотека на специалност Балканистика постоянно се допълва с нови книги, отразявани своевременно и в каталога на уеб-страницата. В развитие е и базата данни за общността на alumni балканисти, в която през последните години се събират и публикуват резюметата от дипломните работи на успешно защитилите магистри.

 

Проектът е замислен в подкрепа и на международния договор за подготовка на докторанти в сътрудничество с Европейския докторат, DESE - Литературите на обединена Европа – http://www2.lingue.unibo.it/dese/

 

Alumni на специалност Балканистика в СУ (списък на завършилите специалност Балканистика и резюмета на успешно защитените им магистърски дипломни работи, през последните години)

 

Студентски научни проучвания

Статии:

2010 г.

Магистър Веселина Белева. Пристанището - пристан и/или отпътуване?

Две стихотворения в скрит диалог - DSC00833„Сватбата на мама” на Борис Христов и „Пристанището е старо” на Георгиос Сеферис

Дарина Фелонова. Балканските митологически вярвания за змията и змея в романа „Змията” на Мирча Елиаде.

Славея Неделчева. Фабулата на романа „Живот в кибритена кутия”

от Фатос Конголи.

Ваня Ламбева. Съвременен прочит на политическата сатира на Радойе Доманович.

Анна Капитанова. Синтактичен инфинитив в албанския език?

 

 

 

Презентации:

2010 г.

- Доц. Василка Алексова и студентите Надежда Христова, Пламена Богданова, Габриела Минкова, Теодора Станчева. Влашките говори в с. Душево.

 

 

DSC00813

 

 

 

 

 

2009 г.

- Представяне на теренно проучване в с. Мандрица

- Изследване върху говора на власи-рудари

 

Преводи:

2010 г.

Докторант Аглика Попова – превод на статията от д-р Сандра Власта, Виенски университет : Пристигнал, признат и след това? – Анализ на позицията(позициите) на Димитър Динев в литературното поле .

Докторант Аглика Попова превод на Създаването на „глобални етно-пейзажи” в мигрантската литература от д-р Сандра Власта, Виенски университет

 

 

 

 

Студентско художествено творчество

Стихове на Зорница Антонова

 

Нови книги

2010 г.

Магистър Мария Пеева. Нов българско-албански речник.

 

2009 г.

Русана Бейлери - АЛБАНСКАТА ГРАМАТИКА - ДЪЛГООЧАКВАНО ИЗДАНИЕ

 

 

Балканистични изследвания

2010 г.

DSC00791

 

Доц. д-р Русана Бейлери. Тома Кацори в България - последният албански възрожденец.

Гл. ас. д-р Фотини Христакуди-Константиниду. Никос Кавадиас – поетът на морето.

 

2009 г.

Доклади и статии на доц. д-р Румяна Л. Станчева

 

 

Научни срещи и презентации

2010 г.

Перспективи на Балканистиката

 

11-ти Балканистични четения – Част от изнесените доклади са публикувани в рубриката Студентски научни проучвания.

 

2009 г.

Работна среща - Новости в балканистиката

 

Каталог на Библиотеката по балканистика (актуализиран през декември 2012 г.)

 

Електронно обучение

 

Връзки

www.albanian.dir.bg

http://calic-bg.netfirms.com/

www.cl.bas.bg/Balkan-Studies/

http://www.mandritsa.com