ДАТИ ЗА ИЗПИТНАТА СЕСИЯ

на студентите от специалност Българска филология, задочно обучение

м. юни  - юли 2019 г.

Задължителни дисциплини

 

 

1 курс

Фонетика на българския език – проф. д-р В. Жобов – 01.06.2019 г., 10 ч., каб. 143

Антична и средновековна литература - доц. д-р К. Михайлов – 29.06.2019, 9.00 ч., каб. 152

Литература за деца и юноши - проф. д-р П. Стойчева, 07.06.2019, 10.00 ч., каб. 141 

 

2 курс

Западноевропейска литература - доц. д-р Цв. Хубенова, 14.06.2019, 9.00 ч., каб. 152

Морфология на българския език - проф. д-р П. Осенова,.21.06.2019, 10 ч., ауд. 148

Руска литература на 20 век - доц. д-р Г. Петкова, 17.06.2019, 9.30 ч., каб. 129

 

3 курс

Синтаксис - проф. д-р Й. Тишева, 20.06.2019, 10 ч., ауд. 147

История на българския книжовен език - доц. д-р В. Миланов – 25.06.2019, 10 ч., каб. 139А

Психология - проф. д.пс.н. И. Зиновиева, 11.06.2019 г., 13.30 ч., ауд. 148

    

4 курс

Стилистика - проф. д-р Г. Дачева,.24.06.2019, каб. 143, 10 ч., каб. 143

Методика на обучението по български език - проф. д-р А. Петров, 11.06.2019, 10.30 ч., каб. 147А

Българска литература от Освобождението до II св. война - проф. д-р П. Стойчева, 07.06.2019, 10.00 ч., каб. 141 

 

5 курс

Съвременна българска литература - проф. д-р Ив. Иванов – 25.06.2019 г., 9 ч., каб. 146 

 

 

СВОБОДНОИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ

Дигитален хуманизъм и литературно образование“ - гл. ас. д-р Наталия Христова, 07.06.2019 г., 13.30 ч., каб. 247А

Приключения на чувствата във възрожденската литература“ – доц. д-р Надежда Александрова – 14.06.2019 г., 14 ч., каб. 138

Мит и фолклор. Модели на свят“ - гл. ас. д-р Мария Илчевска – 27.06.2019 г., 14 ч., каб. 137