Разпределение по профили на студентите първокурсници от специалност Славянска филология

 

 

Чешки профил

 

Имена

Факултетен №

Никол-Мария Светланова Върбанова

5SL2400081

Антония Евгениева Тодорова

2SL2400095

Магдалена Ивайлова Костова

1SL2400086

Даяна Мирославова Димитрова

2SL2400082

Мария Николаева Къчева

6SL2400075

Кристиан Ивелинов Нарлев

0SL2400096

 

 

Полски профил

 

Имена

Факултетен №

Александър Венелинов Александров

1SL2400073

Светослав Валентинов Христов

7SL2400071

Ирина Лобанова

4SL2400098

Даниела Живкова Недева

8SL2400078

Йоана Иванова Балчева

0SL2400070

Ивайла Красимирова Минчева

0SL2400077

 

 

Сръбски и хърватски профил

 

Имена

Факултетен №

Елена Атанасова Инджова

5SL2400079

Ивана Велиславова Георгиева

7SL2400084

Лилия Василева Василева

6SL2400088

Мира Стойчева Стойчева

0SL2400092

Йоан Велинов Гюргаков

0SL2400083

Лъчезар Лъчезаров Бонев

3SL2400089

 

 

Словашки профил

 

Имена

Факултетен №

Юлиян Николаев Божинов

8SL2400093

Виолета Валериева Петкова

9SL2400074

Йоана Красимирова Грозданова

9SL2400087

Петя Борисова Йовева

2SL2400091

Лора-Ния Юрий Николова

4SL2400072

Анна Василева Футлева

7SL2400097

 

 

Украински профил

 

Имена

Факултетен №

Йоана Росенова Пашева

3SL2400076

Карина Благовестова Михалкова

1SL2400099

Яна Сланиславова Манчева

6SL2400090

Виктория Ивайлова Иванова

8SL2400080

Славина Георгиева Джонева

5SL2400094

Наталия Росен Пеева

4SL2400085

 

 

Украинистите от I курс ще имат среща във вторник (03.10.2023) в 9:30 ч. пред каб. 158 (IV етаж).

 

Разписание на часовете за зимния семестър на учебната 2023/2024 г. – редовно обучение