Заглавие Случаи Контекст
Заглавие Случаи Контекст
Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070 1

Музей на Възраждането

Zogr_0295.xml