Писмо

Вид Документ
Вид Документ
Вид Документ
Глаголица в заглавието 40v
Глаголица. Няколко думи с глаголическо писмо: 2v.14
Обла, висяща глаголица с преход към ъгловати начертания
Бързопис
Глаголица, красива обла, стоящо писмо
Глаголица, обла
Глаголица, обла, следи от висящо писмо
Глаголица: глаголическа буква за "ю"
Дребна кръгла
Дребно писмо
Кръгла
На л. 49r, 51v, 69r глаголически допълнения.
На места в текста има думи и дори цели редове с глаголица.
Обла
Полукръгла глаголица
Полуустав
Полуустав, дребен прав с обработен почерк
Полуустав, среден
Преход от ранна ъглеста към обла глаголица
Срещат се кирилски букви с уставно писмо
Устав
Устав и полуустав
Устав с архаични елементи, 3 мм, наклонено вдясно писмо.
Устав с наклон надясно
Устав среден
Устав среден, с наклон наляво.
Устав, делови
Устав, дребен
Устав, дребен, висящо писмо
Устав, дребен, изискан
Устав, едър
Устав, едър, прав
Устав, среден
Устав, среден прав
Устав, среден, висящо писмо
Устав, среден, прав
Устав, среден, прав, изискан литургически
Устав, старинен, с наклон вдясно, показва известна близост с писмото на Савината книга
Устав. На много места в текста, главно в заглавията, се срещат кирилски букви