Писмо

Вид Документ
Вид Документ
Вид Документ
Глаголица в заглавието 40v
Глаголица. Няколко думи с глаголическо писмо: 2v.14
Бързопис
Глаголица, красива обла, стоящо писмо
Глаголица, обла
Глаголица, обла, следи от висящо писмо
Глаголица: глаголическа буква за "ю"
Полуустав
Полуустав, дребен прав с обработен почерк
Полуустав, среден
Устав
Устав и полуустав
Устав с архаични елементи, 3 мм, наклонено вдясно писмо.
Устав, дребен
Устав, дребен, висящо писмо
Устав, дребен, изискан
Устав, едър
Устав, едър, прав
Устав, среден
Устав, среден прав
Устав, среден, висящо писмо
Устав, старинен, с наклон вдясно, показва известна близост с писмото на Савината книга