Четириевангелие (откъслек) от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 43

Общо наименование: Евангелие. Конкретно наименование: Четириевангелие. Конкретно наименование: Тетраевангелие. Страна: Гърция. Място: Хилендарски манастир Хранилище: Библиотека на Хилендарския манастир Сигнатура: SMS 43.
Кодикологични данни
Пергамент и хартия. Пергамент (откъслека); хартия (основния текст). Листове: 2+375 ff. 320 x 200 mm (листове);
Състояние: Задоволително
Подвързия

Картон и кожа от ХVІІ в.

Допълнителни сведения
Библиография

Част Пергаментна част

Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 1 ff.
Състояние: Задоволително. Листовете са използвани за подвързия на по-късната хартиена част.
Оформяне на страницата: 2 кол.,
Книжовници
Съдържание

Част от Евангелие

Допълнения
  • (374v) . Приписка на книжовника
  • (16r) . Подпис от Константин и бележка, че ръкописът е от Хилендар
  • (16r) . Бележка на гръцки език
История
Дата на написване: 13. век.

Част Хартиена част

Кодикологични данни
Хартия. Листове: 375 ff.
Украса

Миниатюрна штампа, боядисана на ръка; заставки; инициали.

Книжовници
Съдържание

Четириевангелие с предговор от Теофилакт; календар.

Допълнения
  • (374v) . Приписка на книжовника
  • (16r) . Подпис от Константин и бележка, че ръкописът е от Хилендар
  • (16r) . Бележка на гръцки език
История
Дата на написване: 17. век (1612 г.). Място на написване: Дрогобич, Галиция. .