Извори: специфични названия

Специфично название Извор
Специфично название Извор
Специфично название Извор
Апостол изборен
Апостол изборен кратък
Апостол изборен пълен
Апракос кратък
Евангелие изборно
Евангелие изборно кратко
Евангелие изборно пълно и Апостол изборен
Евангелие неделно
Евангелие учително
Миней празничен
Миней служебен за декември
Миней служебен за октомври
Октоих за 5–8 глас
Октоих за 6–8 глас
Октоих-петогласник
Панегирик триоден
Паримейник рождественско-триодно-месечен
Праксапостол
Пролог прост за цялата година
Псалтир с последование и гадателни приписки
Сборник със смесено съдържание
Слова поучителни на Василий Велики
Служба на Йоан Кръстител
Тетраевангелие
Триод постен
Триод постен и цветен
Триод цветен
Чети-миней за месец март
Четириеангелие
Четириевангелие