Служебен миней за октомври (откъслек) от първата половина на XIII век, РНБ F.п.I.77

Общо наименование: Миней. Конкретно наименование: Миней служебен за октомври. Страна: Русия. Място:Санкт Петербург. Хранилище: Руска национална библиотека. Сигнатура: F.п.І.77.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 2 ff. 260 x 190 mm (листове);
Състояние: Задоволително.
Оформяне на страницата: 2 кол.,
Мастило: Черно като инициалите са запълнени с киновар.
Украса

Геометрични инициали. Ръка, държаща текст.

Подвързия

Картонена подвързия от ХІХ в.

Книжовници
Съдържание

Част от службата за Димитър Солунски (26.Х.).

Допълнения

Отстрани на полето е написана цифрата 4. На обратната страна на листа е написано: Трескавец (ХІХ в.) – най-вероятно това е манастирът „Трескавец“, откъдето произлиза ръкописа.

История
Дата на написване: 13. век, първа половина. Постъпване в библиотеката: Дар на архимандрит Амфилохий. Постъпва в библиотеката през 1880 г..
Допълнителни сведения

Копия

Дигитално копие в Руската национална библиотека

Библиография