Издателска информация


Инициативата

Тази инициатива е благодарение на проекта: BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ

Цел

Целта на това приложение е описание на ръкописни книги с български произход от Х до ХIV в., съхранявани в чуждестранни книгохранилища. То е част от едноименния проект (вж. тук информация на български и английски).

Основни източници

Източниците са указани при всяка публикация (вж. и списъка с цитирана литература).

Автори

Автори на описанията са Анисава Милтенова и Екатерина Тодорова. Уеб приложението, електронната версия на тези описания и редакцията е извършена от Андрей Бояджиев.

Издател

Институт за литература, Българска академия на науките; Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 2022–2023 г.

Лиценз

Тези интернет страници и тяхното съдържание, ако друго не е упоменато, се публикуват според условията на Creative Commons License
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (Признание-Споделяне на споделеното 4.0, международен лиценз). Това означава, че сте свободни да се възползвате от материалите на сайта, да ги споделяте и адаптирате според нуждите си, стига да упоменете източника (посочете този сайт), предоставите връзка към лиценза и посочите дали са направени промени и какви са те.

Тези страници принадлежат към Свободните произведения на културата Definition of Free Cultural Works logo

Използвани компютърни приложения и графика