Автори на описания

Автор Документ
Автор Документ
Автор Документ
Милтенова, Анисава
 1. Триод Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 133
 2. Октоих Струмишки за 5–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 136
 3. Триод Хлудов от втората половина на XIII век – XIV век, ГИМ, Хлуд. № 138
 4. Синайски евхологий от X век
 5. Пролог Хлудов от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 191
 6. Октоих Хлодов за 6–8 глас от края на XIII век, ГИМ, Хлуд. № 23д
 7. Четириевангелие (откъслек) от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 43
 8. Служба на Йоан Кръстител (откъслек) от XIII в. – част от коволют, Манастир Хилендар, SMS. 87
 9. Изборен апостол от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 104
 10. Евангелие неделно (откъслек) от от XIII в., Манастир Хилендар, SMS. 486
 11. Каракалски апостол от началото на XIII в., Манастир Каракала, Slav. 1
 12. Маноилов апостол от втората половина на XIII в.
 13. Синайски псалтир от X век
 14. Требник от 12.–13. век, ГРБ, Григ. № 033
 15. Свърлижко евангелие от 1279 г., САНУ № 63
 16. Синайски служебник от X век
 17. Слепченски апостол от XII в.
 18. Супрасълски сборник от X век
 19. Ватикански палимпсест от X – XI век, Vat. Gr. 2502
 20. Апостол изборен от началото на XIII век, Зогр. 14
 21. Зографски листове (Василий Велики. Поучения за иноческия живот) от X век, Зогр. 281
 22. Псалтир от края на XIII или началото на XIV век, Зогр. 295, Вф.I.1070
 23. Синайски палимпсест от XII–XIII век
 24. Клоцов сборник от X век
 25. Аргиров триод от края на XII – началото на XIII в.
Тодорова, Екатерина
 1. Служебен миней за декември (откъслек), БРАН, Срезн. 69
 2. Драганов миней от XIII век
 3. Драгиино евангелие от втората половина на XII в.
 4. Хлудов (Лобковски) паримейник от 1294–1320 г., ГИМ, Хлуд. № 142
 5. Евангелие и апостол Карпински от края на XIII – началото на XIV век, ГИМ, Хлуд. № 28
 6. Рилски глаголически листове от X в.
 7. Търновско евангелие от около 1274 г., HAZU III.a.30
 8. Радомирово евангелие от XIII в., HAZU III.b.24
 9. Псалтир на Димитър от XI век, Ман. Св. Екатрина, Slav. 3/N
 10. Евангелие Кохно от втората половина на XII в.
 11. Лествица на Йоан Лествичник и Слова на Ефрем Сирин (откъслек), конволют, XIII и XIV в.
 12. Мариинско евангелие от втората половина на X век
 13. Охридски глаголически листове от X в.
 14. Отбелски триод от втората половина на XIII в.
 15. Палаузов миней от XIII–XIV в.
 16. Григоровичев паримейник от XII–XIII век, РГБ Григ. № 2
 17. Боянски палимпсест от XI век, РГБ Григ. № 8
 18. Охридски апостол от XII–XIII век, РГБ Григ. № 13
 19. Севастиянов триод, фрагмент 1, РГБ Сев. II 47.1
 20. Севастиянов триод, фрагмент 2, РГБ Сев. II 47.2
 21. Новгородски листове от XI век, РНБ F.п.I.58
 22. Шафариков триод от втората четвъртина на XIII век., РНБ Q.п.I.74
 23. Изборно евангелие от XIII–XIV в., РНБ Q.п.I.43
 24. Служебен миней за октомври (откъслек) от първата половина на XIII век, РНБ F.п.I.77
 25. Дечанскo евангелие от втората половина на XIII век, РНБ Гилф. № 4
 26. Дечански псалтир от XIII век, РНБ Гилф. № 17
 27. Зографско евангелие от X век, РНБ Глаг. № 1
 28. Изборно евангелие от XIII–XIV в., РНБ Q.п.I.43
 29. Асеманиево евангелие от втората половина на X век, Cod. Vat. Slav. 3
 30. Македонски кирилски лист, БРАН, Срезн. 63
 31. Добромирово евангелие от края на XI век
 32. Дечанско евангелие от втората половина на XIII в.