Псалтир на Димитър от XI век, Ман. Св. Екатрина, Slav. 3/N

Общо наименование: Псалтир. Индивидуално название: Псалтир. Страна: Египет. Място: Синайски манастир „Св. Екатерина“ Хранилище: Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“ Сигнатура: 3/N.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 145 ff. 135 x 110 mm (листове);
Състояние: Добро.
Оформяне на страницата: 1 кол., 24–26 реда на страница;
Мастило: Жълтеникаво
Подвързия

Оригинална

Книжовници

Според Б. Велчева и Й. Тарнанидис е писан от двама души: първият е написал листовете 1v – 2r, 3r, 35v – 141v, 142r – 145v, а вторият – останалите. Според Х. Миклас по ръкописа работят трима души с един помощник като към тях се добавят няколко „коректора“.

Съдържание

Съдържа Давидовите псалми. Апокрифни молитви (срещу диви зверове, за предпазване от вълк – да не влиза в кошара), рецепти срещу различни болести във вмъкнатите три листа (известни като „Цяровете на св. Козма“).

Допълнения

Няколко гръцки, латински и глаголически абецедера. Молитви.

История
Дата на написване: 11. век, край. Произход: Открит през 1975 г. в Синайския манастир „Св. Екатерина“. Издателят на описа на новооткритите Синайски ръкописи Й. Тарнанидис го нарича „Псалтир на Димитри Олтарник“ въз основа на приписката на лист 1r, от която след името се чете ол.
Допълнителни сведения
Библиография