Организации

Име Други имена Връзка
Име Други имена Връзка
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“, София https://www.nationallibrary.bg/
Народна библиотека „Иван Вазов“, Пловдив https://libplovdiv.com/
Национална библиотека на Полша, Варшава Biblioteca narodowa, Warszawa https://www.bn.org.pl/
Държавен архив на Северна Македония, Скопие Државен Архив на Република Македонија – Одделение Скопје
Библиотека на Руската академия на науките, Санкт Петербург Библиотека Академии наук, Санкт-Петербург http://www.rasl.ru/
Архив на проф. Кирил Мирчев
Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата, Загреб Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Zagreb https://www.info.hazu.hr/jedinice/arhiv/
Библиотека на Сръбската академия на науките и изкуствата Библиотека Српске академије наука и уметности https://www.gla.ac.uk/
Руска национална библиотека, Санкт Петербург Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург https://nlr.ru/
Руска държавна библиотека, Москва Российская государственная библиотека, Москва https://www.rsl.ru/
Австрийска национална библиотека, Виена Österreichische Nationalbibliothek, Wien https://www.onb.ac.at/
Институт за древни ръкописи Месроп Мащоц (Метенадаран), Ереван https://matenadaran.am/
Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“
Държавен исторически музей, Москва Российская государственная библиотека, Москва https://www.rsl.ru/
Френска национална библиотека, Париж Bibliothèque nationale de France, Paris https://www.bnf.fr/
Научна библиотека на Одеския Национален университет Наукова бібліотека Одеського національного університету імені І.І. Мечникова http://lib.onu.edu.ua/
Одеска национална научна библиотека Одеська національна наукова бібліотека https://odnb.odessa.ua/
Народна и университетска библиотека, Любляна Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana https://www.nuk.uni-lj.si/
Музей на Възраждането, Варна http://revival.museumvarna.com/
Ватиканска апостолическа библиотека Biblioteca apostolica Vaticana https://www.vaticanlibrary.va/
Библиотека на Хилендарската света обител, Света гора
Библиотека на Зографската света обител, Света гора
Библиотека на Рилската света обител
Библиотека на манастира Св. Пантелеймон, Света гора
Библиотека на манастира Прусос
Библиотека на манастира Каракала
Национална библиотека на Украйна, Киев Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Київ http://nbuv.gov.ua/
Библиотека на музея Фединандеум Bibliothek des Tiroler Landesmuseums Ferdinandeum https://www.tiroler-landesmuseen.at/forschung/bibliothek-des-ferdinandeums/
Народна библиотека на Сърбия, Белград Народна библиотека Србије, Београд https://nb.rs/