Библиотеки и архиви

Име Други имена Връзка
Име Други имена Връзка
Национална библиотека „Свв. Кирил и Методий“ Софийска народна библиотека https://www.nationallibrary.bg/www/
Архив на проф. Кирил Мирчев
Държавен Архив на Република Северна Македония Државен Архив на република Северна Македонија https://arhiv.mk/
Библиотека на Руската академия на науките Библиотека Российской академии наук http://www.rasl.ru/
Библиотека на Синайския манастир „Св. Екатерина“
Библиотека на манастира „Св. Панталеймон“
Библиотека на манастира Прусос
Ватиканска апостолическа библиотека Biblioteca Apostolica Vaticana https://www.vaticanlibrary.va/
Библиотека на Манастира Каракала Βιβλιοθήκη της Ιεράς Μονής Καρακάλλου https://www.aboutlibraries.gr/libraries/handle/20.500.12777/lib_452
Руска национална библиотека Российская национальная библиотека http://nlr.ru/
Руска държавна библиотека Российская государственная библиотека Румянцевский музей https://www.rsl.ru/
Австрийска национална библиотека Österreichische Nationalbibliothek https://www.onb.ac.at/
Държавен исторически музей Государственный исторический музей https://shm.ru/
Национална библиотека на Полша Biblioteka Narodowa https://www.bn.org.pl/
Народна и Университетска библиотека, Любляна Narodna in univerzitetna knjižnica https://www.nuk.uni-lj.si/
Матенадаран Институт за древни ръкописи Месроп Мащоц https://matenadaran.am/
Национална библиотека на Укайна Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/
Музей на Възраждането, Варна http://revival.museumvarna.com/
Народна библиотека „Иван Вазов“ Пловдивска Народна библиотека https://libplovdiv.com/
Архив на Хърватската академия на науките и изкуствата Arhiv Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti https://www.info.hazu.hr/jedinice/arhiv/
Сръбска академия на науките и изкуствата Српска академија наука и уметности https://www.sanu.ac.rs/
Френска национална библиотека Bibliothèque nationale de France https://www.bnf.fr/