Извори: индивидуални названия

Уникално название Извор
Уникално название Извор
Уникално название Извор
Синайски палимпсест. Q.п.I.64. Долна част
Evangelium Achridanum
Glagolita Clozianus
Аргиров Триод. Архив на Северна Македония, МФ-1
Аргиров триод
Аргиров триод. Фрагмент в Архива на Кирил Мирчев
Аргиров триод. Част в НБКМ
Асеманиево евангелие
Атонско евангелие
Боянски палимпсест
Ватикански палимпсест
Григоровичев паримейник
Григоровичево евангелие
Дечански псалтир
Дечанско евангели
Дечанско евангелие
Добромирово евангелие
Драганов миней
Драганов миней. Фрагменти на В. И. Григорович
Драганов миней. Фрагменти на Порфирий Успенски
Драгиино евангелие
Драгиино евангелие. Фрагмент РГБ Григ. 12.I
Драгиино евангелие. Фрагмент в манастира Прусос
Драгиино евангелие. Част в Панталеймоновия манастир
Евангелие Кохно
Зографски апостол
Зографски листове
Зографски трефологий
Зографско евангелие
Каракалски апостол
Карпинско евангелие и апостол
Клоцов сборник
Клоцов сборник. Museo Civico 2476
Клоцов сборник. Музей Федринандеум
Куприянови листове
Лествица и слова
Лествица на Йоан Лествичник и Слова на Ефрем Сирин (откъслек)
Лист на Гилфердинг
Лобковски паримейник
Македонски кирилски лист
Маноилов апостол
Маноилов апостол. Фрагмент Григ. 15.III
Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 15
Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 16
Маноилов апостол. Фрагмент Срезн. 54
Мариинско евангелие (Codex Marianus)
Мариинско евангелие. Виенска част
Мариинско евангелие. Московска част
Миклошичеви листове
Михановичеви листове
Новгородски листове
Орбелски триод
Орбелски триод. F.п.І.102
Орбелски триод. Вяз. F. 124/10
Орбелски триод. Вяз. F. 124/4
Охридски апостол
Охридски глаголически листове
Охридски листове
Охридско евангелие
Палаузовски миней
Палаузовски миней. Част в БРАН
Палаузовски миней. Част в РНБ
Псалтир
Радомиров Псалтир. Петербургска част
Радомиров псалтир
Радомиров псалтир. Зографска част
Радомирово евангелие
Рилски глаголически листове
Свърлижко евангелие
Севастиянов триод, фрагмент 1
Севастиянов триод, фрагмент 2
Синайски palimpsest
Синайски евхологий
Синайски евхологий. Sin. slav. 1/N
Синайски евхологий. Sin. slav. 37
Синайски евхологий. Глаг. 3
Синайски молитвеник
Синайски молитвослов
Синайски палимпсест. Q.п.I.63
Синайски палимпсест. Q.п.I.63. Долна част
Синайски палимпсест. Q.п.I.64
Синайски палимпсест. Sin. slav. 18/N
Синайски палимпсест. Sin. slav. 34
Синайски палимпсест. Греч. 70
Синайски псалтир
Синайски псалтир. Sin. slav. 2/N
Синайски псалтир. Slav. 38
Синайски служебник
Синайски служебник. Глаг. 2
Синайски служебник. Срезн. 55
Слепченски апостол
Слепченски апостол. Киевски фрагмент
Слепченски апостол. Пловдивски фрагмент
Слепченски апостол. Фрагмент РГБ, ф. 87, № 14
Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101
Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101а
Слепченски апостол. Фрагмент Срезн. 53
Струмишки октоих
Супрасълски сборник
Търновско евангелие
Хлудов октоих
Хлудов октоих. Фрагмент Попов 99.I
Хлудов октоих. Фрагмент Хлуд. 23д
Хлудов паримейник
Хлудов пролог
Хлудов триод
Шафариков триод