Извори: индивидуални названия

Уникално название Извор
Уникално название Извор
Уникално название Извор
Аргиров Триод. Архив на Северна Македония, МФ-1
Аргиров триод
Аргиров триод. Фрагмент в Архива на Кирил Мирчев
Аргиров триод. Част в НБКМ
Асеманиево евангелие
Атонско евангелие
Боянски палимпсест
Ватикански палимпсест
Григоровичев паримейник
Григоровичево евангелие
Дечански псалтир
Дечанско евангели
Добромирово евангелие
Драганов миней
Драганов миней. Фрагменти на В. И. Григорович
Драганов миней. Фрагменти на Порфирий Успенски
Драгиино евангелие
Драгиино евангелие. Фрагмент РГБ Григ. 12.I
Драгиино евангелие. Фрагмент в манастира Прусос
Драгиино евангелие. Част в Панталеймоновия манастир
Евангелие Кохно
Зографски апостол
Зографски листове
Зографски трефологий
Зографско евангелие
Каракалски апостол
Карпинско евангелие и апостол
Лист на Гилфердинг
Лобковски паримейник
Македонски кирилски лист
Маноилов апостол
Маноилов апостол. Фрагмент Григ. 15.III
Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 15
Маноилов апостол. Фрагмент Сирку 16
Маноилов апостол. Фрагмент Срезн. 54
Мариинско евангелие (Codex Marianus)
Мариинско евангелие. Виенска част
Мариинско евангелие. Московска част
Миклошичеви листове
Михановичеви листове
Радомиров Псалтир. Петербургска част
Радомиров псалтир
Радомиров псалтир. Зографска част
Свърлижко евангелие
Слепченски апостол
Слепченски апостол. Киевски фрагмент
Слепченски апостол. Пловдивски фрагмент
Слепченски апостол. Фрагмент РГБ, ф. 87, № 14
Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101
Слепченски апостол. Фрагмент РНБ F.п.101а
Слепченски апостол. Фрагмент Срезн. 53
Струмишки октоих
Супрасълски сборник
Търновско евангелие
Хлудов октоих
Хлудов октоих. Фрагмент Попов 99.I
Хлудов октоих. Фрагмент Хлуд. 23д
Хлудов паримейник
Хлудов пролог
Хлудов триод