Отбелски триод от втората половина на XIII в.

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод постен и цветен. Индивидуално название: Орбелски триод.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 245 + II (241 + II – F.п.I.102 + 2 – Вяз. F. 124/4 + 2 – Вяз. F. 124/10 ff. 305 x 200 mm (листове);
Състояние: Задоволително. Без край, липсват и няколко листа в средата. Всички листа са силно опушени. Л. 51 представлява една четвърт лист. Редът на листовете 234 – 241 (в основната сигнатура) е нарушен, след ff. 234, 239, 240, 235 – 238, 241. Листове 1v и 2r (F.124/4) са много обгорени, текстът се чете трудно. Същото се отнася и към F.124/10
Оформяне на страницата: 2 кол., 37–42 реда на страница;
Мастило: Черно и киновар; бои – киновар, жълта и зелена боя
Украса

Много заставки и инициали от балкански и тератологичен тип.

Книжовници

Двама книжовници

А. книжовник
(ff. F.п.І.102: 1r-66v, F.п.І.102: 127r – 241v). Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Б. книжовник
(ff. 67r – 126v). Име: Анонимен
Писмо:

Кирилица. Устав

Език

Български

Съдържание

Ръкописът (F.п.І.102) съдържа ежедневните служби от целия триоден богослужебен цикъл – от седмицата на митаря и фарисея до четвъртък на шестата седмица след Пасха (Възнесение Господне) със съответните паримейни четения. В шестата песен на канона в съботната служба на Сиропустната неделя (л. 21) е включено славословие за славянските светци. Според Стефан Кожухаров в текста за пръв път се среща системно записване на нотирани за пеене срички с разтегнато писмо. В 4 песнопения в триода има отбелязана гласова модулация, което е голяма рядкост в славянските ръкописи.

Допълнения

    Приписки на книжовниците

  • (27v) . [б҃ь] да простить писавшего
  • (168r) . Плови пловче пиши грѣшны попе Петре.

    Късни бележки

  • Множество бележки от различен характер.
История
Дата на написване: 13. век, втора половина. Произход: Името си носи от село Орбеле, днес Албания, където е намерен. Ръкописът попада в ръцете на Стефан Веркович през 1873 година.. Постъпване в библиотеката: Днес той се пази в Руската национална библиотека. .
Допълнителни сведения
Библиография

Фрагмент . Орбелски триод. F.п.І.102

Индивидуално название: Орбелски триод. F.п.І.102. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: F.п.І.102.
Допълнителни сведения

Копия Електронно копие на сайта Руската национална библиотека.

Фрагмент . Орбелски триод. Вяз. F. 124/4

Индивидуално название: Орбелски триод. Вяз. F. 124/4. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Вяз. F. 124/4.

Фрагмент . Орбелски триод. Вяз. F. 124/10

Индивидуално название: Орбелски триод. Вяз. F. 124/10. Страна: Русия. Място: Санкт Петербург Хранилище: Руска национална библиотека Сигнатура: Вяз. F. 124/10.