Датиране на документите

Дата Документ
Дата Документ
Дата Документ
10. век
10. век, втора половина
10. век, край – 11. век, начало
10. век, начало
10. век, среда
10. век, среда или втора четвърт
11. век
11. век (палимпсест)
11. век, край
11. век, край – 12. век, начало
11. край – 13. век
11.-12. век (?)
12. век
12. век (горна част)
12. век – л. 41–57
12. век, втора половина
12. век, край – 13. век, начало
12. век, край – 13. век, начало (1294 – 1320 г.)
13 в., втора половина
13. век
13. век (1273 г.)
13. век (1279)
13. век – л. 289–304
13. век, втора половина
13. век, втора половина – 14. век, начало
13. век, втора четвъртина
13. век, край
13. век, край – 14. век, начало
13. век, начало
13. век, последна четвърт
13. век, първа половина
13. – 14. век
14. век
14. век (допълнена част)
15. век (1408 г.)
16. век
16.–17. век (допълнение)
17. век (1612 г.)