Триод Хлудов от втората половина на XIII век – XIV век, ГИМ, Хлуд. № 138

Общо наименование: Триод. Конкретно наименование: Триод постен. Индивидуално название: Хлудов триод. Страна: Русия. Място: Москва Хранилище: Държавен исторически музей Сбирка: Алексей И. Хлудов Сигнатура: № 138.
Кодикологични данни
Пергамент. Листове: 250 ff. 283 x 220 mm (листове);
Състояние: Добро
Оформяне на страницата: 1 кол.,
Мастило: Тъмнокафяво
Украса

Плетенични заставки в балкански стил, инициали в неовизантийски стил

Подвързия

Дъски, обвити в кожа, XVI в.

Книжовници

Няколко книжовници

Съдържание

Постен триод с паремийни четения и празнични слова; комбинация от два източника в Слово за слизане на Христос в ада (Кл. Иванова)

Допълнения
Бележки за пребиваването на ръкописа в Берковица през XVIII в.
История
Дата на написване: 13. век, втора половина – 14. век, начало. Произход: Ръкописът е намерен от А. Хилфердинг в Карпинския манастир; първоначално е бил в неговата сбирка.. Постъпване в библиотеката: А. Хилфердинг предава ръкописа на колекционера Алексей Иванович Хлудов в чиято сбирка в музея се съхранява и днес..
Допълнителни сведения

Копия

Образци от ръкописа на страниците на Държавния исторически музей в Москва.

Библиография