Съдружие

  • Анисава Милтенова, проф. дфн, ръководител
  • Екатерина Тодорова, гл. ас. д-р